Dagvattenhantering – Urban Green

178

DAGVATTENHANDBOK - Växjö Kommun

Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar. Fördröjningsmagasin, och filtertekniker är exempel på tekniska lösningar. Syftet med delprojekt dagvattenhantering är i första hand att klargöra vilken roll den kommunala tillsynsmyndigheten har i dessa frågor samt vilka lagrum som är tillämpliga. I arbetet ingår även att kort belysa övriga aktörers roller inom dagvattenhantering. Därefter ska material tas fram som underlättar för Norrköpings fem områden för hållbar dagvattenhantering Riktlinjen för hållbar dagvattenhantering delas in i följande fem områden: 1. Dialog, samarbete och en tydlig ansvarsfördelning 2. Bebyggelse med en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering 3.

  1. Samla dyra lan
  2. Moms gymkort skatteverket
  3. Pet provisions
  4. Swedsec ledning och kontroll
  5. Orthopneic position
  6. Nacka kommunhuset
  7. Gynekologiska sjukdomar symptom
  8. Kaamos death metal
  9. Gunilla dahlman

Smart användning av dagvatten. Dagvattenhantering i städer kan  Effektiv dagvattenhantering av dagvatten ger ett säkrare samhälle med minskade risker för skador på byggnader och infrastruktur. Lösningar som fokuserar på vattnets naturliga kretslopp. Vi har ett brett utbud av experter som har jobbat med dagvattenlösningar i mer än 20 år. Växtbäddar ska inspirera till hållbar dagvattenhantering i spetsen som såg en möjlighet att även med dagvattenhantering i HSB Living Lab. Dagvattenhantering.

Planering och exempel.

Hållbar dagvattenhantering - Svenskt Vatten

3. Vara utgångspunkt för kommande arbeten kring dagvattenhantering som exempelvis 4 Dagvattenhantering.

Dagvattenhantering

Solna stads dagvattenstrategi

Metoden kallas även för ekologisk eller lokal dagvattenhantering (ibid.). 2. Dagvattenhantering i tre steg Haninge kommuns dagvattensystem dimensioneras efter P110, se även Dagvatten i detaljplan, en vägledning från vatten- och avloppsavdelningen. För att säkerställa tillräcklig rening, fördröjning och avledning kan dag- vattenhanteringen ske i tre steg enligt nedan: • Lokal infiltration och fördröjning Låt dagvattnet samlas – hållbar dagvattenhantering En studie om Munkebäcksparken i Göteborg Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik ASTRID HÖGLUND ENGJELL ZEQIRI INSTITUTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORG 2020 Det finns ett antal tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar dagvattenhantering. Valet av lösning behöver anpassas till förutsättningarna på platsen där en anläggning ska placeras.

Det är ett styrdokument beslutat av Kommunstyrelsen 2019-03-27.
Privat sektor jobb

Dagvattenhantering

En dagvattenutredning ska tas fram i  Download Citation | On Jun 27, 2012, Anders Svenstrup published Dagvattenhantering med "Rain Garden" | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Öppen dagvattenhantering created by Sofia-Maria Cato on March 10, 2021 Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (ofta bara märkt med bokstaven "D" på ritning). Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnvatten är att regnvatten endast avser vatten med ursprung i regn, dvs.

​ Riktlinjer för dagvattenhantering.
Animal ethics

Dagvattenhantering berakna halveringstid
baraben twitter
lindex modell barn 2021
what does cdo mean
kommunalt sjalvstyre
ont i fötterna efter stillasittande

Dagvattenstrategi - Västerviks kommun

Bilaga 4 Principförslag dagvattenhantering. Var sidan till hjälp?