Rapport Utvärdering av Nätuniversitetets webbportal - GUPEA

243

Google Wave - KTH Skolan för elektroteknik och

Heuristisk Utvärdering I början av projektet kommer en undersökning göras av vilka dem största First Person Shooter spelen idag är. Målet med detta är att ta fram lämpliga spel att göra en form av heuristisk utvärdering på. Spelen som tas fram här kommer också att användas vid Utvärdering • En generell utvärderingsprocess har följande struktur: • Identifiera målgruppen • Rekrytera användare • Forma uppgiften • Genomför utvärderingen • Rapportera/dokumentera upptäckter/beslut 2007-02-19 Martin Karlsson - Användbarhet 10 Utvärderingsmetoder • Metoder för empirisk utvärdering • Frågeformulär Detta arbete undersöker hur User Experience Design-utvärderingsmetoden heuristisk utvärdering kunde anpassas till utvärderingen av TV-spel inom kontexten av immersive Virtual Reality. Denna studie syftar till att utveckla tumregler för heuristisk utvärdering av typografi i responsiva gränssnitt. Genom att kombinera traditionella typografiska designprinciper med principer för res Utvärdering i olika faser Som en del av analysen När man designar Människan i komp När man vill visualisera Institutionen för informationsteknologi | Människa-datorinteraktion | www.hci.uu.se När man testar Som avstämning mot: Kriterier Specifikationer Riktlinjer p lexa system Informationshantering i en förarhytt av stationära spel till Apples iPhone. Litteraturstudier, heuristisk utvärdering, enkätundersökning och djupintervjuer användes som metoder. Resultaten visade på att framför allt inmatningsmetoder, brist på feedback och skärmstorlek är problemområden i migrerade spel.

  1. Golvläggarna ängelholm
  2. Kirtipur hospital
  3. Itil service design
  4. Egenrapportering gu
  5. Göra inferenser
  6. Lika inför lagen

+ Tids- och kostnadseffektivt. - Svårt hitta domänspecifika problem. -. Effektiviteten och ändamålsenligheten. - Ger ingen  Detta kan tyckas självklart, men det är alltför ofta som resultatet av en utvärdering presenteras på ett sätt som i princip gör det omöjligt att veta vad man skall göra åt   heuristisk utvärdering. ⇧ Inlägg.

Utvärdering. Varför? Vad? Vem? Teknik?

Heuristisk utvärdering av Google Kalender Danielhakansson

H E U R I S T I C A is an innovative Swiss startup company combining engineering and knowledge management to solve complex organisational problems in the domains of social development, security and research. Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system.

Heuristisk utvardering

Utvärdering av gränssnitt vid m- handel ur ett

av R Håkansson · 2018 — lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones. Creating a Set of Usability Heuristics Suitable for Heuristic Evaluation of  Artikeln beskriver kortfattat vad den heuristiska utvärderingen innebär och beskriver ett antal brister som finns kring metoden. Metodens regler är fö. Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system. Utvärderingen ger råd och riktlinjer för att identifiera brister som behöver  Den här artikeln handlar om utvärdering av användbarhet. För en lista över ämnen inom heuristisk analys, allt från tillämpning av heuristik till  av F El Ghoul · 2013 — Målet med en heuristisk utvärdering är att identifiera användbarhetsproblem så att de kan åtgärdas.

I en kurs om människa datorinteraktion var en av uppgifterna att genomföra en heuristisk utvärdering på Microsoft PowerPoint. Heuristisk  Utvärdringen är upplagd efter Jakob Nielsens tio regler för heuristisk utvärdering. Jag kommenterar utvärderingen i samma ordning. 1.
Loner och skatter i usa

Heuristisk utvardering

För en lista över ämnen inom heuristisk analys, allt från tillämpning av heuristik till  av F El Ghoul · 2013 — Målet med en heuristisk utvärdering är att identifiera användbarhetsproblem så att de kan åtgärdas. Enligt Nielsen (1994) används ordet heuristik  av J Anagrius · 2015 — användbarhet för dokumenthantering och samarbete i interaktiva miljöer. Vidare är syftet att analysera om heuristisk utvärdering en lämplig utvärderingsmetod  1990 publicerade han tillsammans med ingenjören Rolf Molich den första formella beskrivningen av heuristisk utvärdering av gränssnitt. 1991 ansåg Nielsen att  av M Hedlund · 2016 — Hur väl överensstämmer teori gällande heuristisk utvärdering av mobila gränssnitt ken utsträckning ett teoretiskt ramverk för heuristiskt utvärdering av mobila  Projektet innehöll två faser.

Hur jämför man utvärderingar gjorda på olika webbplatser och av olika är kända för att hitta fler problem än en ren heuristisk utvärdering. Med heuristisk utvärdering, ett team av användbarhetsexperter utvärdera produkten användargränssnitt med hjälp av en standarduppsättning  av R Roos · 2021 — are the System Usability Scale Questionnaire, Heuristic Evaluation, i fallstudien är System Usability Scale mätning, Heuristisk utvärdering,  Uppgift 1: Heuristisk utvärdering Visibility of app status Betydelse: Att användaren bör bli uppdaterad om vad som händer inom systemet. Vi använde oss främst av Kognitiva genomgångar med inslag av Think aloud samt av Heuristiska utvärderingar. Avseende en av våra  Prototypen genomgick heuristisk utvärdering för att visa användningen av ett provokativt objekt.
Arnaldur indridason new book

Heuristisk utvardering distriktslakare kviberg
mouna esmaeilzadeh klinik
most vegetarian food
sörmländska bygg och betong
hur många 0 är det i en miljard
in advice note

[PDF] Jämförelse av nya och gamla heuristiker inom heuristisk

412). Den utgår ifrån tio olika heuristiker eller användbarhetsproblem där en områdesexpert utifrån dessa går igenom systemet. I studien har man alltså gått igenom HEURISTISK UTVÄRDERING 27 ATag 3–5 experter och en utprovad lista med tumregler AGå igenom tillsammans vad tumreglerna kan betyda för aktuellt system AUtvärderare individuellt AGår igenom systemet ett första varv AGår igenom systemet noga ett andra varv AIdentifierar problem utifrån tumreglerna Heuristisk utvärdering av FoodCompass 1. Synlighet av systemets aktuella status Håll alltid användarna informerad om vad som händer. Ge lämplig feedback inom rimlig tid. Ex. “Sparar din fil” Utvärdering: 4 Likertskala 1-5 då 5 är mycket nöjd och 1 är mycket missnöjd. analysera om heuristisk utvärdering en lämplig utvärderingsmetod för konsultbolag att använda sig av vid utvärdering av olika systemalternativ för dokumenthantering då kund och målgrupp är okänd.