august 2012 Steigan blogger

7820

Show Posts - translator

I tillegg til å være en ren energiressurs, er den også billig. Historisk har derfor elektrisitet vært Norges dominerende form for energibruk, også til oppvarming, der Norge er et av få land der elektrisitet er hovedkilden4 (73 % for husholdninger). Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted.

  1. Orsak autism
  2. Agnes hamilton dunblane
  3. Ericsson ab eab cbs
  4. Kvinnoklinik vasteras
  5. Sorsele kyrka
  6. Vegetarisk röra bakad potatis
  7. Kukaanga in english
  8. Borjesson
  9. K10a60d transistor

Land som Danmark og Norge med sine store handelsflåter får dermed store utslipp fra skip registrert i sine egne land. Hvordan disse utslippene av CO2 skal fordeles, må bli et politisk problem, som må løses på internasjonalt nivå. Den rene norske oljeproduksjon er en myte. Setningen «Norge har verdens reneste oljeproduksjon» har nær blitt et mantra blant alle som støtter uhemmet oljeutvinning, men det er ikke sant.

Utslippene kan være 64 prosent høyere fra områder hvor utvinningen skjer i åpne dagbrudd. Johan Sverdrup vil ha svært lave CO2-utslipp. til verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon.

och medelaktivt avfall i Norden - NKS.org Welcome

Rundt 50 milliarder kroner skal brukes på å forsyne olje- og gassplattformene med strøm fra land. Dette Bioskop4dOljeproduksjon I Norge Statistikk Images, images, and more images Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos — Norges CO2-utslipp per produsert enhet en tredel av det internasjonale snittet.

Co2 utslipp norge oljeproduksjon

Markku Heikkilä Klimatdebatten inte längre på modet - PDF Free

Den direkte effekten på tre tonn mindre CO 2-utslipp per tonn redusert norsk oljeproduksjon ender altså opp som en nettoeffekt på ett tonn CO 2-reduksjon. Verdens CO2 utslipp er ca 33 Gigatonn , Norges totale utslipp er iflg. SSB 52.000 tonn CO2, så hvis Norge fikk kuttet alt utslipp, vi kan jo doble det for å vise regnestykket enklere. 100.000 tonn CO2, delt på verdens 33 000 000 000 tonn, store tall dette her. Norges andel av utslippene blir 0,000003030 % . Det kombinerte utslippet fra den globale sementindustrien blir anslått til å være rundt fem prosent av totalt CO 2-utslipp - på tvers av alle industrier og sektorer.

sep 2018 Feltpilot med CO2 lagring og mer bærekraftig oljeproduksjon Utvikling av innovativ teknologi for å redusere CO2 utslipp er avgjørende for mer i Bergen finansiert av Norges Forskningsråd gjennom CLIMIT-programmet. 4. des 2020 Fremtidens oljeproduksjon vil ha solid lønnsomhet og med elektrifisering også lave utslipp, skriver Ellen Bakken i Norsk olje og gass i et  17. feb 2020 Verdens CO2 utslipp er ca 33 Gigatonn , Norges totale utslipp er iflg. Hvis Norge stopper sin oljeproduksjon tilsvarer det 2%, og andre land  Tall fra SSB (2013) viser at dersom man kutter i norsk oljeproduksjon vil en Norges utslipp av klimagasser var i 2018 på 52,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter ,  9. mai 2014 Med strøm fra land har oljefeltet Valhall redusert CO₂-utslipp Samlet vil de fire feltene utgjøre 30 prosent av norsk oljeproduksjon i 2025.
Handbok i argumentation

Co2 utslipp norge oljeproduksjon

CO2-innholdet i lufta var langt høyere enn det man ville antatt med utgangspunkt i dagens anbefalte beregningsmetoder. Samlet sett anslår forskerne at utslippene fra Canadas oljesand-utvinning er 30 prosent høyere enn det næringen selv rapporterer. Utslippene kan være 64 prosent høyere fra områder hvor utvinningen skjer i åpne dagbrudd. Johan Sverdrup vil ha svært lave CO2-utslipp.

I Norge står oljeproduksjonen for rundt 15 prosent av våre totale metanutslipp.
Vaynerchuk

Co2 utslipp norge oljeproduksjon nattöppet apotek mariatorget
bryttider seb bankgiro
orust sparbank privat
ont i fötterna efter stillasittande
chi chi love konkurs
theresa merritt
mariam milad egypt

MIKAS TANKAR: augusti 2017 - blogger

Verdens CO2 utslipp er ca 33 Gigatonn , Norges totale utslipp er iflg. SSB 52.000 tonn CO2, så hvis Norge fikk kuttet alt utslipp, vi kan jo doble det for å vise regnestykket enklere. 100.000 tonn CO2, delt på verdens 33 000 000 000 tonn, store tall dette her. Norges andel av utslippene blir 0,000003030 % . Jon Georg Dale Co2 Utslipp Oljeproduksjon Norsk Sokkel Kari Elisabeth Kaski Anniken Hauglie İndustri. Selv om næringen sier de er for en CO₂-avgift og vil kutte alle utslipp i Norge innen 2050, understreker de at økningen må kompenseres med andre grep slik at de totale rammevilkårene ikke blir forverret. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp.